Čím více analyzujete jednotlivé situace, tím méně nacházíte něco, čím jste se provinili. Ještě stále v koutku duše doufáte, že se vám to jen zdá, že se to změní. No v případě, že ve vztahu dochází k následujícím věcem, tak nezmění. A pokud, tak jen k horšímu.

milenci na pláži

Pokud partnera neustále kryjete

Záliba a závislost partnera na hazardních hrách, alkoholu, drogách, zadlužování se, či psychické nebo fyzické násilí jsou nepřijatelné faktory, které nemají ve vztahu co hledat. Idealizace partnera je za určitých okolností pochopitelná, ale popírání problému a zavírání očí je neomluvitelné. Tím, že budete partnera krýt, zlehčovat jeho nezralé chování a zatloukat následky, které jím páchá, naděláte víc škody než užitku. Problémový partner nemá motivaci změnit své chování, když ví, že ho omlouváte a bráníte.

tetování páru

Pokud se musíte za všechno omlouvat

Další varovný signál nefunkčního vztahu je, pokud se musíte za všechno, co uděláte nebo neuděláte omlouvat. Raději předem přiznáte svou chybu, abyste předešli konfliktům a hádkám a nemuseli poslouchat, jaká jste hloupá, nemožná či trapná. Pokud vám partner dokola opakuje, co všechno musíte na sobě zlepšit, šlape po vašem sebevědomí, nikdy vás neocení, ale vždy vás "setře", je nejvyšší čas dát mu sbohem. Takový vztah není založen na rovnocennosti partnerů, ale na povýšené chování vašeho zakomplexovaného partnera.

 

Pokud se při hádkách bijete a urážíte

Hádka je podle psychologů příležitost k vyřešení problému a nalezení kompromisního stanoviska. Ale pokud se při ní oba přestanete ovládat a budete se fyzicky a slovně napadat, nemáte zájem situaci řešit, ale co nejvíce tomu druhému ublížit. Pokud vám chybí motivace, abyste na vztahu začali pracovat, agresivita se mezi vámi se bude pouze prohlubovat, takže vztah nikdy nebude fungovat správně.

 

Pokud svou spokojenost pouze předstíráte

Důvodů pro takové chování může být několik. Možná máte z partnera strach, možná vás vychovávali v duchu, že je hanba a hřích rozvést se, možná jste přesvědčená, že je údělem ženy trpět. Pokud budete dlouhodobě ukrývat své skutečné já, předstírat zájmy, záliby, nedokážete se naplno uvolnit, ale vše jen hrajete a jste neustále ve střehu, jen aby vás neprokoukl, ocitnete se na pokraji deprese a úzkosti. Takový vztah nikdy nemůže být šťastný.